•••𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐈𝐈 𝐋𝐀𝐍𝐃•••

ثبت گروه و کانال تلگرام

•••𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐈𝐈 𝐋𝐀𝐍𝐃•••

شوخی تاطرف ناراحت نشه به بقیه مربوط نیست🌱<br>بدون اسم وعکس وآیدی ممنوع❌️<br>چالش وبازی وویس کال❤️👍

تعداد عضو در گروه تلگرام
4 814 members, 79 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 3:50:40 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM