دورهمی مشتیا

همگی خوش اومدین<br>رنج سنی بالای ۳۰✅️<br>حرف های +18 نداریم<br>بحث سیاسی و مذهبی ممنوع<br>رفتار و حرف هر فرد نشانه شخصیت اوست✅️<br>ویس کال ۲۴ ساعته فعال✅️

تعداد عضو در گروه تلگرام
123 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 2:51:04 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM