متن های کوبنده <…>

ثبت گروه و کانال تلگرام

متن های کوبنده <…>

❌}✠⇚رفتـ ڪہ رفتــ <br>❌}✠⇚ به درڪـ <br>❌}✠⇚ بودنشـ معجزه نبود <br>❌}✠⇚ڪـِــ رفتنشــ هه❌}<br>در کانال متن های کوبنده غمگین ترین متن ها✍ عکس ها ↯واهنگها،<br><br>💢شرایط📢تبلیغات💢👇<br><a href="https://t.me/Shah_Saqi">@Shah_Saqi</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
102 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 10:56:41 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM