دختر دل پسر مهر همه جان و دل

ثبت گروه و کانال تلگرام

دختر دل پسر مهر همه جان و دل

📌گپ خودتون خوش اومدین🙏🏻<br>📌 بدون اجازه پ🚫<br>📌 بی‌ادبی 🚫<br>📌لینک 🚫 <br>📌تصویرکه میدیم محتوای ون نشان از شخصیت ما داره 🔞<br> 📌رل زدن🤍✔️✔️<br>📌محدودیت سنی 🚺 ۱۷ تا ۴۵ 🚹<br>🗨️📣هممون توی پیام رسان‌ها تو گروه‌ها عمر گذرو ندیم همه آشنا هستیم از جزئیاتش✍ ممنون

تعداد عضو در کانال تلگرام
190 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
7/1/2024 1:43:42 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
7/4/2024 1:43:00 PM