🏠♥ کـلــبه عــشق ♥🏠

ثبت گروه و کانال تلگرام

🏠♥ کـلــبه عــشق ♥🏠

﷽<br>♥️بنام پیوند دهنده قلب ♥️<br>⚘:قوانین ڪَروه:⚘<br>.♡چــٺ آزاد &#33;<br>.♡احٺرام بہ اعضاے ڪَروه ‌و حفظ ادب&#33;<br>. ♡بـازی های مختلف<br>.♡ویــســڪــال24 سـاعـته &#33;<br>♡. تــکــی بـــیــا🤦🏻 جـفـتی بـرو👰🏻🤵🏻<br>با آرزوے خوشبخٺے و عاقبٺ بخیرے🌺

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 278 members, 30 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
6/1/2024 9:40:14 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
6/8/2024 4:12:00 PM