شاید تلخ و بی مزه༻

ثبت گروه و کانال تلگرام

شاید تلخ و بی مزه༻

ما از تبار بغضیم ، آسودگی روا نیست :)🇩🇪

تعداد عضو در کانال تلگرام
140 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 7:27:27 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM