«غزلیات سعدی»

دکلمه مجموعه غزلیات سعدی<br><br>جهت ارسال دکلمه:<br><a href="https://t.me/AliRahimii01">@AliRahimii01</a><br><a href="https://t.me/AliAmini94">@AliAmini94</a><br><a href="https://t.me/Shoja_Ali">@Shoja_Ali</a><br><br>جهت یافتن هرکدام از غزل‌های سعدی که مد نظرتان است، شماره غزل یا قسمتی از متن غزل را در این کانال جستجو کنید.<br><br>رفتن به ابتدای کانال (غزل اول)<br>https://t.me/Ghazaliyatsadi/3

تعداد عضو در کانال تلگرام
2 008 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 7:20:52 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM