" هوشنگ ابتهاج "

ثبت گروه و کانال تلگرام

" هوشنگ ابتهاج "

&quot;همه آفاق گرفته‌ست صدای سخنم &quot;<br><br>کانال تخصصیِ اشعار استاد #هوشنگ_ابتهاج<br>متخلص #ه_ا_سایه<br>و<br>دیگر #اشعار کهن و معاصر <br>«این کانال رسمی #نمیباشد» و صرفا برای طرفداران استاد تاسیس شده..استاد هیچ صفحه رسمی #ندارند

تعداد عضو در کانال تلگرام
93 392 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 7:00:06 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM