🎭دنیای واقعی🎭

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎭دنیای واقعی🎭

دنیای واقعی اینجاست،پس🎭بذار کنار<br>هر کسی با قوانین خودش پیش بره<br>محدود کردن ادما بی فایدس<br>هیچ چیز مثل آزادی نیست<br>#تنهایی_میسازم

تعداد عضو در گروه تلگرام
96 members, 2 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
5/12/2024 4:35:18 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
5/15/2024 4:35:00 PM