✨پرتو نوری✨

پرتو نوری✨بیو کوتاه|شعر|کپشن|ویدیو <br>ویرایشگر <br>بیو کوتاه|اشعارعرفانی|کپشن خاص|ادیت🌱<br>پرتونورعشق زندگی راروشن میکند❤

تعداد عضو در کانال تلگرام
39 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
5/5/2024 9:09:38 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
5/8/2024 9:09:38 AM