🍓𝑪𝑯𝑨𝑻 🥂𝑪𝑳𝑼𝑩🍷

ثبت گروه و کانال تلگرام

🍓𝑪𝑯𝑨𝑻 🥂𝑪𝑳𝑼𝑩🍷

•|▲𝗕𝗔 𝗝𝗔𝗡𝗕𝗘 𝗕𝗔𝗦𝗛𝗜𝗠🌙<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔<br>•|▲𝗧𝗔𝗕𝗟𝗜𝗚𝗛 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘<br>•|▲𝗦𝗛𝗔𝗞𝗛 𝗕𝗔𝗭𝗜 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘<br>•|▲𝗙𝗢𝗦𝗛 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘 <br>ʚ⊱𝗩𝗢𝗜𝗖𝗘 🎙 𝗖𝗛𝗔𝗧 ②④ ⊰ɞ࿊ ‌<br>𝗢𝗪𝗡𝗘𝗥 <a href="https://t.me/SOLTAN_TURK7">@SOLTAN_TURK7</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
7 743 members, 90 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
4/26/2024 11:38:00 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/29/2024 11:38:00 AM