𝑷𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑺 𝑮𝑷🌌

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝑷𝑶𝑳𝑨𝑹𝑰𝑺 𝑮𝑷🌌

به گپ بی نظیر ‌polaris خوش اومدین 🤩<br><br>ویسکال 24ساعتع فعال 🌟<br><br>🤯هر روز با کلی بازی 🦋<br>جنبه بالا،رد سنی نداریم😈 <br>مهم شخصیت شماست✨😎<br><br><br>LINK https://t.me/joinchat/s18t8HCojr<br><br>چنل دکلمه و موزیک بی کلام<br><br>https://t.me/Pvoice7

تعداد عضو در گروه تلگرام
18 937 members, 282 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 6:51:39 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM