پـ𓆩𔘓𓆪ــاتـایـا

ثبت گروه و کانال تلگرام

پـ𓆩𔘓𓆪ــاتـایـا

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗧𝗧𝗔𝗬𝗔<br>𝗟𝗜𝗦𝗧 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗡𝗘𝗟 𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗣𝗔𝗧𝗧𝗔𝗬𝗔 ... 🦦<br><br>https://t.me/+XhTp4Ro9DwJlNjg0

تعداد عضو در گروه تلگرام
5 829 members, 125 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 6:46:33 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM