💪🏻بام کوردها💪🏻

ثبت گروه و کانال تلگرام

💪🏻بام کوردها💪🏻

https://t.me/+-PevfLLT-d84YTk0<br>💚گروه را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید💚

تعداد عضو در گروه تلگرام
166 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
4/8/2024 9:24:34 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/11/2024 9:24:00 AM