میراث ملی و ماندگار ابهر

ثبت گروه و کانال تلگرام

میراث ملی و ماندگار ابهر

کانال اختصاصی:<br>💠معرفی میراث فرهنگی از ابهر تا سراسر ایران و جهان همه چیز درباره گردشگری+مهمترین اخبار میراث آریا (وزارت میراث فرهنگی کشور)<br> عضو تیم روابط عمومی میراث فرهنگی و فعال <br><br><a href="https://t.me/Shayanabhar200078">@Shayanabhar200078</a><br><br><a href="https://t.me/monasadathosseini">@monasadathosseini</a><br>ارسال پیشنهاد<br><br>میشه لفت ندید👀

تعداد عضو در کانال تلگرام
166 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
4/5/2024 11:42:08 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/8/2024 11:42:00 AM