پرسپولیس شیران

به سوی افتخارات بیشتر باشگاه بزرگ پرسپولیس و فراتر از آن<br>❤️❤️❤️❤️❤️❤️<br><br>لینک کانال: https://t.me/+WS-A0SH_Tj0wYTk0<br><br>لینک گروه: https://t.me/+aqLCr1nmJ-JjNzE0

تعداد عضو در کانال تلگرام
44 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/30/2024 10:32:48 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/4/2024 2:17:00 PM