❤️گپ دهه ۵۰,۶۰,۷۰,۸۰ به وقت آرامش❤️

ثبت گروه و کانال تلگرام

❤️گپ دهه ۵۰,۶۰,۷۰,۸۰ به وقت آرامش❤️

÷±‡± ❤️ܝ̇‌یܝ۲۰ܚߊ‌ܠܙ ܠܦ̇ࡅ߳ߺߺܙ ܢ̣ܥ‌ن 🌹🌹🌹 ،±‡±÷·<br>÷±‡±❤️ܩܢ݅ܢ̣ࡅ߳ߺߺܙ ۱۸ܩܩܝ̇ߺوܫ،🌹🌹🌹±‡±÷·<br> ÷±‡±❤️ܦ̇حܚ݅ܓ פּ ࡅ߳وܣیܔ ܩܩܝ̇ߺوܫ🌹🌹🌹 ±‡±÷·<br>÷±‡±❤️وروـב بے جنبـہ ها ممنوع🌹🌹🌹 ±‡±÷·

تعداد عضو در گروه تلگرام
516 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/30/2024 4:41:19 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/4/2024 2:18:00 PM