❆ߊ‌‌ࣥࡅࣰߺ͈߳ߊ‌‌ܦ߳ ࣲࣵ𝒟𝓇𝑒𝒶𝓂 𝓇𝑜𝑜𝓂ܝ‌ࣳ❟ࣲࡅ࡙ـࣰـߊ‌‌ࣲࡅ࡙ܨࣨ❆

ثبت گروه و کانال تلگرام

❆ߊ‌‌ࣥࡅࣰߺ͈߳ߊ‌‌ܦ߳ ࣲࣵ𝒟𝓇𝑒𝒶𝓂 𝓇𝑜𝑜𝓂ܝ‌ࣳ❟ࣲࡅ࡙ـࣰـߊ‌‌ࣲࡅ࡙ܨࣨ❆

⚜️خوشومدین به ߊ‌‌ࡅߺ߳ߊ‌‌ܦ߳ߺࡉ ܝ‌❟ࡅ࡙ߺߊ‌‌ࡅ࡙ـܨ⚜️<br><br>📌قوانین رو چک کنید و رعایت کنید👌🏻<br>📌ویسکال 24 ساعته ✅<br>📌افراد زیر 20 سال⛔️<br><br>امیدوارم لحظات خوبی را کنار هم داشته باشیم...🤗🌹<br><br>ایـــدی چنلمون <br><br><a href="https://t.me/Dream_chanel6">@Dream_chanel6</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
593 members, 35 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/14/2024 1:07:17 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/22/2024 5:54:00 PM