حـܝ‌یܩܢ ܫܢܚ݅ـ‌ـܦ̈ღ

ثبت گروه و کانال تلگرام

حـܝ‌یܩܢ ܫܢܚ݅ـ‌ـܦ̈ღ

🌙ب حمایت شما نیاز داریم<br><br>گیریم خنجرِ حرفِ تو <br>بر پهلوی باورها نشست<br>نوش دارویی<br>شرابی<br>شیونی<br>شعری به کارش می‌کنیم،<br>دل که چرکین شد، چه کارش می‌کنیم..؟

تعداد عضو در نوع گروه یا کانال مشخص نیست تلگرام
24 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/13/2024 5:41:28 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 5:41:00 AM