┅✿❀حـــــღــــــرف دل❀✿┅

ثبت گروه و کانال تلگرام

┅✿❀حـــــღــــــرف دل❀✿┅

اينجا اگر يك مطلب به دل يك نفر<br>هم بنشيند برایم كافی ست ...🍃

تعداد عضو در کانال تلگرام
468 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/4/2024 7:06:23 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/7/2024 7:06:00 AM