استیکر و ایموجی پرمیوم

ثبت گروه و کانال تلگرام

استیکر و ایموجی پرمیوم

3 • اولین کانال فارسی زبان خدمات اشتراک پریمیوم<br>Premium stickers and emojis for free • 1<br>3 • اینجا ایموجی و استیکر های پریمیوم را رایگان در اختیار تان قرار می دهیم. 🔻<br><br>ادمین: <a href="https://t.me/Mojtaba_go">@Mojtaba_go</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
8 748 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/2/2024 8:02:04 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM