دلنوشته•♡⁠•Delneveshteh

ثبت گروه و کانال تلگرام

دلنوشته•♡⁠•Delneveshteh

•من با نخستین نگاهِ تو ، آغاز شدم❣<br><br>°•° آیدی ادمین👇<br><a href="https://t.me/enteghad_pishnehad_luxury">@enteghad_pishnehad_luxury</a><br><br>گروهمون 👇<br>t.me/+WMUQXA2c6dE2YjM0<br><br>•تبلیغات پذیرفته میشود•

تعداد عضو در کانال تلگرام
12 946 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/2/2024 7:56:06 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM