صبح بخیر☕ شب بخیر🌘

ثبت گروه و کانال تلگرام

صبح بخیر☕ شب بخیر🌘

بِسْمِ اللّهِْ الْرَحْمنِ الرَحیمْ <br><br>هر شاهدے ڪھ <br>در نظر آمد بہ دلبرے<br>در دل نیافت راه ڪھ <br>آنجا مڪان توست...<br><br>#سعدے<br><br>تبلیغات در کانال پذیرفته می‌شود <br><br>لطفا به این آیدی مراجعه کنید<br><a href="https://t.me/nekemodaa">@nekemodaa</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
40 456 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/2/2024 7:55:24 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM