کانال شعرو دکلمه خسته از پرواز

ثبت گروه و کانال تلگرام

کانال شعرو دکلمه خسته از پرواز

🔮تبلیغات پذیرفته میشود🔮<br><br>☘️کانال شعرو دکلمه بااساتیدمجرب ودکلماتور☘️<br><br>🏁بجوشید که ما اهل شعاریم🎙️<br><br>💞بجز عشق دگر کار نداریم💞<br><br>🔥در این خاک،در این مزرعه پاک🔥<br><br>💛بجز عشق، بجز مهر دگر بذر نکاریم💜<br><br>📬ارتباط با ما <a href="https://t.me/amino3x">@amino3x</a> 🆔 <br>🇮🇷📅 تاسیس1401/11/28 🕰️

تعداد عضو در کانال تلگرام
10 361 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/2/2024 10:20:02 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM