🕊 آلفا گپ 🕊

سلام خوش اومدین 🌹<br> اولین پی وی بدون اجازه=بن 😡<br><br>سن ورودی بالای 25سال🙏<br><br>داشتن اسم وعکس پروفایل اجباری🤷‍♀️🤷‍♀️<br>⛔️ توهین و فحاشی ممنوع=اخراج🙏🙏 <br>ویس کال فعال، بازی وچالش و....❤️❤️🌹🌹

تعداد عضو در گروه تلگرام
199 members, 10 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/1/2024 10:53:13 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM