🌙مـیـتـ❦ینگ تهران کرج🇮🇷دورهـــمــی💎

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌙مـیـتـ❦ینگ تهران کرج🇮🇷دورهـــمــی💎

•Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ Tᴏ ᴍɪᴛ ᴛᴇʜʀᴀɴ ᴋᴀʀᴊᴳᴾ•<br>بهترین تور و دورهمیای تلگرام هر پنج شنبه و جمعه👑❤جهت هماهنگی👇🤠<br>Oᴡɴᴇʀ: <a href="https://t.me/alidaraei1">@alidaraei1</a><br>چنل عکسا و شرایط دورهمی👇<br><a href="https://t.me/dorhamiiitehran">@dorhamiiitehran</a><br><br>instagram.com/miting_alidaraei<br><br>پیج اینستا دورهمی گپ ❤️🤙

تعداد عضو در گروه تلگرام
13 034 members, 577 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/28/2024 10:25:11 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM