🦅🦅کلبه دوستان با معرفت🦅🦅

ثبت گروه و کانال تلگرام

🦅🦅کلبه دوستان با معرفت🦅🦅

🚫صفر تا صد جنبه داریم<br>اینجا شوخی کن بخند شاد باش 😊<br>تا حدش فقط جنبه داشته باشی 😎<br>ادمین‌ها همه خاص با‌جنبه😍<br>پیوی=بلاک <br>❌ادمین‌ها پی وی نمیان اصرار نکن دوست من❌<br><br>خوب باشی تو قلب ما جا داری ❤<br><br>ما کسی رو به زور نگه نمیداریم 😎<br><br>بودی خوش نبودی خوش تر 😊

تعداد عضو در گروه تلگرام
702 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/27/2024 8:53:20 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM