♤༄𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐘༆◇

ثبت گروه و کانال تلگرام

♤༄𝐃𝐄𝐌𝐎𝐂𝐑𝐀𝐂𝐘༆◇

⭕️ در این گروه بازی های تلگرامی نداریم ❌ ⭕️سن ورودی بالای 20 سال❌ <br>⭕️ ﺩﺭ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮنی ﺟﺰ ﺷﻌﻮﺭ ﺣﻜﻔﺮﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻨﺠﺎ&nbsp;ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺮ کسی ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺷﻌﻮﺭ و ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻥ ﻓﺮﺩ است ❌

تعداد عضو در گروه تلگرام
868 members, 14 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/27/2024 8:51:22 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM