دورهمی ده هشتادی و‌هفتادی

ثبت گروه و کانال تلگرام

دورهمی ده هشتادی و‌هفتادی

👑﷽👑<br><br>❂ #تاسیس : ۱۳۹۸ _ 2019<br><br>ما برگشتیم پر قدرت 😎مخ زنی آزاد <br>🔊 ويس كال 𝟤𝟦 ساعته🎧 همراه با<br>چالش و سرگرمی 🎮 و جوایز نفیس🏆<br><br>❍ مدیریت تبلیغات گروه :<br>➲ <a href="https://t.me/Pv_emad28">@Pv_emad28</a><br><br>https://t.me/+wjHPUMACgn0xMjQ0

تعداد عضو در گروه تلگرام
12 252 members, 175 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/27/2024 8:50:49 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM