𝙑𝘼𝙇𝙄𝙐𝙈🖤࿐

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙑𝘼𝙇𝙄𝙐𝙈🖤࿐

<div> <p>...زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو...بار دیگر تو...🤍✨</p> <p>Привет <a href="https://t.me/durov">@durov</a></p> <p>Этот канал не является противозаконным и не содержит порнографических или грубых постов.</p> <p>Пожалуйста, обрати внимание&#33;</p> <p>Официальный канал: <a href="https://t.me/Telegram">@Telegram</a></p> <p><a href="https://t.me/mako_2024">@mako_2024</a></p> </div>

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 524 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/20/2024 6:39:03 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/23/2024 6:39:00 AM