𝙑𝘼𝙇𝙄𝙐𝙈🖤࿐

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙑𝘼𝙇𝙄𝙐𝙈🖤࿐

<div> <p>در زندگی، هر بار که فرصت دوباره رسید، تویی که می‌دانی که چه می‌خواهی...</p> <p>Привет <a href="https://t.me/durov">@durov</a></p> <p>این کانال هیچ گونه محتوای غیرقانونی یا آسیب‌رسانی را شامل نمی‌شود.</p> <p>لطفاً توجه داشته باشید!</p> <p>کانال رسمی: <a href="https://t.me/Telegram">@Telegram</a></p> <p><a href="https://t.me/mako_2024">@mako_2024</a></p> </div>

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 524 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/20/2024 6:38:43 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/23/2024 6:38:00 AM