آلاچیق متاهل مجردها 60_70

ثبت گروه و کانال تلگرام

آلاچیق متاهل مجردها 60_70

دوستان متاهل مجرد ۵۰_۶۰_۷۰<br>ورود زیر ۲۵ سال ممنوع<br>رعایت ادب الزامیست<br>بحث مذهبی سیاسی ممنوع<br>توهین نژادی ممنوع<br>فحش ناموسی اخراج<br>تهدید اخراج<br>مزاحمت اخراج<br>بی ادبی و حرف های 18+ ممنوع

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 849 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:55:44 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM