❤️👻سرزمین عجایب 💙👻

ثبت گروه و کانال تلگرام

❤️👻سرزمین عجایب 💙👻

<div dir="rtl"> <p>🤼 بهترین سرگرمی‌ها را اینجا پیدا کنید! 😈</p> <p>🤟 فعالیت‌های گروهی با ویس کال!</p> <p>🤹 در اینجا با هم بهترین لحظات را سپری می‌کنیم! 🎉</p> <p>😎 همه با جنبه و باشکوه!</p> <p>🎊 هدف ما ایجاد لحظات شاد و خاطره‌انگیز است! 💫</p> </div>

تعداد عضو در گروه تلگرام
3 348 members, 11 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:54:59 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:00 AM