🎆دورهمی لر و بختیاری🎆

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎆دورهمی لر و بختیاری🎆

༒دورهمی لر و بختیاری ༒<br>🚫بی ادبی توهین🚫فوش قومیتی🚫مثبت🔞🚫شاخ🚫ممبردزدی🚫✅لری چت کردن اجباری✅فارسی چت کردن اجباری✅همه شهری ایران ازاد✅⚔پی وی رفتن بی اجازه ⚔<br>✔بامدیرت پیمان اندیمشکی✔<br>https://t.me/+qORPDsnsUuMyN2Nk

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 386 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:44:50 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM