💫دهه شـصـ👍ـتیا💫

ثبت گروه و کانال تلگرام

💫دهه شـصـ👍ـتیا💫

🙌🙌دهه شصتیا🙌🙌<br><br>🔥قوانین گروه:₪🚫<br>زیر 23 سال 👊 ممنوع<br>لیـ₰ـنک وتبلیغات ممـنوع❌➢ <br><br>₪🚫+١٨ ممـ₰ـنوع❌➢<br><br>₪🚫بی ادبی وبی احترامی ریمو❌➢<br><br>₪🚫 پی وی خانوما ریمو❌➢<br>🔗لینک عضویت و ورودبه گروه<br>https://telegram.me/joinchat/FMCZCT_GEup4gkgVackFRA

تعداد عضو در گروه تلگرام
5 751 members, 43 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:43:52 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM