🌵شب شیرین

🌵اینجا همه باهم جمع شدیم تا از جاهای تاریک زندگی دور باشیم🫂محدودیت سنی نداریم⭕️فحش نداریم✋بحث های سیاسی و نژادی نداریم🚫 ویسکال 24 ساعته فعاله🎤اکثر وقتا بازی به راهه🎲همه جمع شدیم خوشحال باشیم پس همیشه فعال باش💡

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 325 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:43:31 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM