دورهمی دهه 60

جمع شدیم دور هم تا ی جمع سالم و شاد داشته باشیم<br>شوخی تا جایی ک بی احترامی نباشه<br>بالای 30 سال<br>تا هفتاد و سه مشکلی نیست<br> 🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️

تعداد عضو در گروه تلگرام
187 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:43:08 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM