༺ ♡ تورڪ بالاسے ♡ ༻

ثبت گروه و کانال تلگرام

༺ ♡ تورڪ بالاسے ♡ ༻

🇮🇷 تابع قوانین جمهورے اسلامے ایران 🇮🇷<br><br>༺ ♡ گروه تورڪ بالاسے ♡ ༻<br><br>📍اردبیل ، تبریز ، ارومیـہ ، زنجان ، آستارا ، و ...<br><br>👽 بازے ، صنـدلے داغ چرخشے ، آهنگ هاے جـدیـد ، کلیپ هاے خنـددار ، ویس چت و ... 🎶🎧🎮<br><br>❤️ یاشاسین تورڪ ملتے یاشاسین تورڪ بالاسے 💙

تعداد عضو در کانال تلگرام
151 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:41:39 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM