خاص

گروه خاص<br>دهه 60 و 70 و 80<br>تاسیس خرداد 95<br>اصفهان مازندران تهران و همه جا<br>هوای همو داریم 💐

تعداد عضو در گروه تلگرام
328 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:39:23 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM