💃بهترینها

✅هدف کنار هم خوش بودنه💙<br>⛔بحث سیاسی نداریم<br>✅فعال باشی بعد 72ساعت ادمینی😍<br>⛔پی وی رفتن ممنوع<br>✅از دو سال تا ۱۰۲ سال مجاز 😃<br>✅ویس کال فعال 🙃<br>💕خلاصه اینجاییم ک بترکونیم😍😎

تعداد عضو در گروه تلگرام
250 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:36:39 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM