دوستان خاص

🌟ب دورهمی دوستان خاص خوش اومدید🌟<br><br>🌟شعور شما نشانه ی شخصیت شماست 🌟<br><br>🌟توهین و بی احترامی ممنوع🚫<br><br>🌟پیوی رفتن ممنوع🚫

تعداد عضو در گروه تلگرام
132 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:23:13 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM