𝑮𝑳𝑶𝑾𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑺🌙 

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝑮𝑳𝑶𝑾𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑺🌙 

❲• 𝑮𝑳𝑶𝑾𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑺•🌙 ❳&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>༆&nbsp; 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍 ➠ 24𝒉 🎙<br>༆&nbsp; 𝒄𝒉𝒂𝒍𝒆𝒔𝒉 ➠ 𝒋𝒂𝒚𝒆𝒛𝒆 🎁<br>༆&nbsp; 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 ➠ 𝒕𝒊𝒎𝒆 🎶<br>༆&nbsp;&nbsp; 𝒈𝒂𝒎𝒆 ➠ 𝒕𝒊𝒎𝒆 🎮 <br>༆&nbsp;&nbsp; 𝒎𝒐𝒌𝒉𝒛𝒂𝒏𝒊 ➠ 𝒂𝒛𝒂𝒅 🍻

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 646 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:22:23 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM