دور همی دوستان خاص

ثبت گروه و کانال تلگرام

دور همی دوستان خاص

به دورهمی دوستان خاص خوش اومدید ❤️<br> پست 🔞توهین ب مذاهب اقوام.بحث ©️یا©️⛔️<br>ترجیحاً دوستان بالای ۲۰ سال❤️🤝<br>اگر آقا هستیم طوری تاکنیم خانما حس امنیت کنن🚻 ✅️ و درپایان هایکلاس باشیم 😘😍❤️💛💙💯<br>پاک سازی اجباری ساعت ۱۲,شب

تعداد عضو در گروه تلگرام
518 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:19:43 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM