𝐊𝐚𝐟𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐭

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝐊𝐚𝐟𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐭

دوستان خوب بهترین خاطره ها رو برایِ همدیگه میسازن،<br>من قشنگ ترین خاطره ها رو با تو دارم دوستِ خوبم🌺<br><br>توهین و بی احترامی 🚫<br>پی وی بدون اجازه 🚫<br>حرف سیاسی🚫<br>امیدوارم لحظات شادی رو کنار هم داشته باشیم ❤️

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 336 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:18:40 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM