دورهمی زندگی به شرط خنده

ثبت گروه و کانال تلگرام

دورهمی زندگی به شرط خنده

گروه صمیمی<br>👫متاهل مجردای با جنبه<br><br>توهین و شوخی بیجا ممنوع🚫<br><br>حرف سیاسی و قومیتی ممنوع🚫⛔️<br><br>پی وی بدون اجازه ممنوع🚫⛔<br><br>زیر 25 سال ممنوع مگر در شرایط تایید مدیر😊🚫<br><br>چالش 🎮سرگرمی صندلی داغ🪑 بحث موضوعی🗣<br>بگو بخند حال کن🕺<br><br>خوش چت کنید و خوش باشید🙏🌹☺️☺️

تعداد عضو در گروه تلگرام
242 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:14:11 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM