گپ و گفت❤️🌺

خوش امدید 😘😘😘<br>رعایت ادب الزامیست 😊😊<br>بشینیم حرف بزنیم بحث و جدل بیرون زیاده🙂🙂<br>پیوی بدون اجازه ممنوع🚫🚫🚫🚫⛔⛔

تعداد عضو در گروه تلگرام
76 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:11:01 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM