🎙𝑬𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊🌃𝑴𝒂𝒉𝒔𝒂🫦

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎙𝑬𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊🌃𝑴𝒂𝒉𝒔𝒂🫦

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨&nbsp; 🔴💞✨امپراطورے مهسا✨✯💞🔴<br>👑 سلطنت 🎀 בخیاے شاב و مغرور 👸<br>👑پسراے باحال و معقول 🙎🏻‍♂🎩<br>💜 امپراااااطوررے مهساااااااا 👩‍❤️‍💋‍👨<br>♥️ 🎸 موزیک زیبا و لایو🎼🥁<br>💛 محـ؋ـل شیک و با احترام🎪🍷<br>💚 همراـہ باویسکال24 ¨˜ˆ”°¹~•-.„¸

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 381 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:05:21 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM