چَِتَِـڪَِــدَِهَِ مَِــَِتَِـاَِهَِلَِ مَِــَِجَِرَِدهَِاَِیَِ دَِهه،۵۰،۶۰،۷۰

ثبت گروه و کانال تلگرام

چَِتَِـڪَِــدَِهَِ مَِــَِتَِـاَِهَِلَِ مَِــَِجَِرَِدهَِاَِیَِ دَِهه،۵۰،۶۰،۷۰

● گروه :<br>● آیدی : <br>● تعداد عضو :<br>- - ┈┈∘┈˃‌༒˂‌┈∘┈┈<br>⚜️۝رفتن PV✬ریمو⇛<br>⚜️۝اسم عکس ✬⇚الزامیست ⇛✬<br>⚜️۝زیر 25✬⇚نیاد⇛✬<br>⚜️۝مثبـت🔞✬⇚ممنـوع⇛✬<br>⚜️۝ادب واحترام😊✬⇚اولویت✬<br>⚜️۝هدفمون👈✬⇚دورهمی وسرگرمی✬💫ممبردزدی 🚫ریپورت چت

تعداد عضو در گروه تلگرام
102 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 4:42:58 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM