فانمیتینگ

⚜𝑾𝒆𝒍𝒍𝒄𝒐𝒎 𝑻𝒐 𝑮𝒑⚜️<br>🩷گپ دورهمی بچه های کرج ❤️<br>گروه در حال تشکیل اکیپ میباشد🪚<br>بحث،توهین،بی ادبی ممنوع🚫<br>حضور نفرات از سایر استانها ممنوع🚫<br>صحبت های سیاسی،مذهبی و..ممنوع🚫

تعداد عضو در کانال تلگرام
14 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 4:42:43 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM