دورهمی دوستان دهه ۵۰&۶۰&۷۰

ثبت گروه و کانال تلگرام

دورهمی دوستان دهه ۵۰&۶۰&۷۰

کورد ❤ لر ❤ تورک ❤ فارس&gt;&gt; چت فارسی<br><br>مجازی فضای اشتراک گذاشتن نقاب هاست جدی نگیر<br><br>💞چتروم مشهد💞<br><br>#دهه۵۰#۶۰<br><br> بی ادبی و بی احترامی 🚫 = ریمو<br><br>پی وی بدون اجازه 🚫<br><br>ویس فعال🎙🎤<br><br>خالق لحظات شاد و خوشی درکنار هم باشیم.✔✅✔

تعداد عضو در گروه تلگرام
349 members, 17 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:46:51 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM